Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia įmonių veiklos atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu. Veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslauga atlygina tiek juridinių asmenų tiek ir verslo liudijimą turinčių fizinių asmenų padarytą žalą trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai. Priklausomai nuo pasirinktos veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančios draudimo kompanijos, draudimo objektais dažniausiai yra turtiniai interesai:
•    įmonės veiklos civilinė atsakomybė trečiojo asmens asmens atžvilgiu už žalą, kuri padaryta vykdant apsidraudusios įmonės veiklą,
•    įmonės veiklos civilinė atsakomybė trečiojo asmens atžvilgiu, už žalą, kuri kilo dėl apdraustosios įmonės veikloje naudojamų patalpų, statinių, teritorijos ar kitų objektų trūkumų.

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas:
Veiklos civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas skirtas įmonėms ar verslo liudijimą turintiems fiziniams asmenims užsiimantiems komercine velka. Užsiimant komercine veikla neišvengiamai egzistuoja tretieji asmenys – klientai, vartotojai, interesantai, kurių apsaugą garantuoja veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslaugos. Draudžiamos visos įmonės, vykdančios gamybos, paslaugų, prekybos ir kitas komercines veiklas.

Veiklos civilinės atsakomybės draudimo išmokos

Veiklos civilinės atsakomybės draudimo išmokos, tai pinigų suma, kurią įsipareigoja išmokėti draudimo bendrovė nutikus nuostolingam draudžiamajam įvykiui. Teisę į veiklos civilinės atsakomybės draudimo išmoką turi nukentėjusysis trečiasis asmuo, o draudėjui ar apdraustajam atlyginus žalą - teisę į draudimo išmoką turi žalą atlyginusi šalis. Veiklos civilinės atsakomybės draudimo išmoka dažniausiai mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis ar kitu draudiko ar nukentėjusiojo asmens sutartu būdu. Pagal nustatytas bendrąsias draudimo taisykles, draudimo bendrovės neturi teisės:

  • išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu,
  • atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.