Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

Produkto civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia įmonės atsakomybę dėl įmonės pateikto netinkamos kokybės produkto. Atsakomybė už parduodamą ar gaminamą produktą būtina gamintojams bei paslaugų teikėjams. Produkto civilinės atsakomybės draudimas, kaip ir veiklos civilinės atsakomybės draudimas, atlygina trečiajam asmeniui padarytą žalą, kurią gali sukelti Jūsų gaminamas ar parduodamas produktas. Produkto civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančios draudimo bendrovės atlygina Jūsų produkto ar Jūsų teikiamų paslaugų trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei,  turtui ar aplinkai padarytą žalą. Dažniausia produkto civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančių įmonių įvardinama trečiųjų asmenų sveikatai sukeliama dėl:

 • nekokybiškų maisto produktų,
 • nekokybiškų aprangos prekių.
Produkto civilinės atsakomybės draudimas:
Produkto civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Produkto civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Produkto civilinės atsakomybės draudimas skirtas įmonėms ar verslo liudijimą turintiems fiziniams asmenims. Užsiimant komercine veikla, neišvengiamai egzistuoja tretieji asmenys – klientai, vartotojai, interesantai, kurių dalinę apsaugą garantuoja produkto civilinės atsakomybės draudimo paslauga. Draudžiamos visos įmonės, vykdančios gamybos, paslaugų, prekybos ir kitas komercines veiklas. Dažnu atveju draudimo bendrovės suteikia galimybę apsidrausti civilinę  atsakomybę, kylančią dėl apsidraudusiojo parduodamo ar gaminamo produkto atšaukimo iš rinkos.

Produkto civilinės atsakomybės draudimo kainos

Produkto civilinės atsakomybės draudimo kainos yra nustatomos pagal vidines draudimo bendrovių taisykles, bei pasirašomas sutartis tarp draudimo bendrovių bei draudėjų. Dažniausiai produkto civilinės atsakomybės draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į:

 • draudėjo vykdomą veiklą,
 • teikiamas paslaugas bei produktus,
 • draudimo apsaugos teritoriją,
 • metinę apyvartą,
 • vidutinį metinį darbuotojų skaičių,
 • draudimo sumą ir jos limitus,
 • pasirenkamą išskaitos (franšizės) dydį,
 • statinius ar kitus objektus dėl kurių valdymo,naudojimo arba turėjimo nuosavybės teise draudžiama draudėjo civilinė atsakomybė.

Produkto civilinės atsakomybės draudimo išmokos

Produkto civilinės atsakomybės draudimo išmoka, tai pinigų suma, kurią įsipareigoja išmokėti draudimo bendrovė nutikus nuostolingam draudžiamajam įvykiui. Teisę į veiklos civilinės atsakomybės draudimo išmoką turi nukentėjusysis trečiasis asmuo, o draudėjui ar apdraustajam atlyginus žalą - teisę į draudimo išmoką turi žalą atlyginusi šalis. Produkto civilinės atsakomybės draudimo išmoka dažniausiai mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis ar kitu draudiko ar nukentėjusiojo asmens sutartu būdu. Pagal nustatytas bendrąsias draudimo taisykles, draudimo bendrovės neturi teisės:

 • išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu,
 • atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
Produkto civilinės atsakomybės draudimas:
Produkto civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123