Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

INDĖLIŲ DRAUDIMAS

Indėlių draudimas

Indėlių draudimas yra skirtas apsaugoti fizinių ar juridinių asmenų indėlius laikomus Lietuvos bankuose, užsienio bankų filialuose Lietuvoje ar kredito unijose. Šiuos fizinių bei juridinių asmenų indėlius draudžia draudėjai (komerciniai Lietuvos bankai, užsienio bakų filialai Lietuvoje ar kredito unijos). Fizinių bei juridinių asmenų indėliai gali būti laikomi – litais, JAV doleriais, eurais ar kita Europos ekonominės erdvėje esančių valstybių nacionalinėmis valiutomis. Visus apdraustuosius indėlius administruoja Valstybinė įmonė „indėlių ir investicijų draudimas“.

Susisiekite dėl indėlių draudimo:
Indėlių draudimas skambinkite 860 123 123

Indėlių draudimas privalumai

Indėlių draudimas pagelbės jaustis kur kas saugiau dėl savo taupomų indėlių.  Ši draudimo rūšis užtikrina indėlių saugumą tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenimis, apsaugodama kaupiamas lėšas.

Indėlių draudimas kainos

Indėlių draudimo sumos – tai pinigų sumos, kurios riboja draudimines indėlių draudimo išmokas bankrutavusio draudėjo (banko) indėlininkui. Paskolų (indėlių) draudimo sumos negali būti didesnės nei 22 000 eurų ar šia sumą atitinkama suma litais. Paskolų (indėlių) draudimo suma apskaičiuojama susumuojant visų indėlininko sąskaitų kredito limitus, esančius banko skyriuose.  

Indėlių draudimas išmokos

Indėlių draudimo išmokos išmokamos draudėjo indėlininkui. Draudėjui paskelbus ar jam iškeliama bankroto byla, indėlininkas turi teisę paprašyti paskolų (indėlių) draudimo išmokos. Šios draudimo išmokos nėra išmokamos jei:
•    indėlininko banke laikomi indėliai yra teismo pripažįstami neteisėtai įgytais,
•    jei indėlininko indėliai yra perleisti po draudiminio įvykio dienos,
•    indėliai yra laikomi anoniminėse ar koduotose sąskaitose ir kt. atvejais.   
Indėlių draudimo išmokos yra išmokamos priklausomai nuo indėlio dydžio. Jei indėlis yra iki 3000 eurų atitinkančia suma litais, tada grąžinama 100% indėlio, jei indėlio dydi yra nuo 3000 eurų iki 22 000 eurų atitinkančių sumų litais, tada grąžinama 90% indėlio. Dažniausiai draudimo išmokos yra išmokamos per tris mėnesius nuo draudėjui iškeltos bankroto bylos.

Susisiekite dėl indėlių draudimo:
Indėlių draudimas skambinkite 860 123 123