Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas yra papildomai siūlomas įmonėms norinčioms apsidrausti įmonės veiklos civilinę atsakomybę. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius darbuotojui, kai dėl patirtos žalos kaltininku pripažįstamas darbdavys. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas taip pat galioja darbuotojams vykstant į darbą ar grįžtant iš jo. Darbdavys gali būt patrauktas teisine atsakomybe dėl nelaimingo atsitikimo darbe, nukentėjusiajam darbuotojui įrodžius, kad jam padarytos žalos neatlygina socialinis draudimas arba nukentėjusiajam padaryta neturtinė žala. Socialinio draudimo išmoka gali būti mažesnė negu darbuotojo patirta žala, todėl darbdavys privalo atlyginti skirtumą, kuris susidaro tarp darbuotojo patirtos žalos ir socialinio draudimo atlygintinos žalos. Socialinis draudimas taip pat neatlygina neturtinės žalos, todėl dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusysis visada gali kreiptis į teismą, dėl jos priteisimo iš darbdavio. Šis draudimas ypač aktualus, kai įmonės veikla susijusi su didesne rizika, tokia kaip – statybos, chemijos pramonė ar pervežimai.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas:
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Šis darbdavio civilinės atsakomybės draudimas skirtas darbdaviams, kadangi dažnais atvejais yra tikimybė darbuotojams susižeisti ar patirti traumą darbo metu.  Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo paslaugomis yra draudžiamos visos įmonės, kurios vykdo veiklą, pvz.: gamybos,  paslaugų,  prekybos ir pan. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas atlyginą žalą įmonės darbuotojams, kai žalos priežastimi tapo įmonės atsakingų asmenų aplaidumas atliekant savo pareigas (pvz.: darbų saugos ar vidinių įmonės darbo taisyklių išaiškinimas darbuotojams).

Darbdavio  civilinės atsakomybės draudimo išmokos

Darbdavio  civilinės atsakomybės draudimo išmokos, tai pinigų sumos, kurias įsipareigoja išmokėti draudimo bendrovė nutikus nuostolingam draudžiamajam įvykiui. Teisę į draudimo išmoką turi nukentėjęs darbuotojas,  o jei apsidraudęs darbdavys atlygino žalą,  tada teisę į draudimo išmoką turi pats darbdavys. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo išmoka dažniausiai mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis ar kitu draudiko ir nukentėjusiojo asmens sutartu būdu. Draudimo išmoka kiekvienu konkrečiu draudžiamojo įvykio atveju yra apskaičiuojama ir jos mokėjimo pagrindas yra nustatomas pagal galiojančius civilinę atsakomybę reguliuojančius įstatymus, tačiau neviršijant draudimo sumos.  Pagal nustatytas bendrąsias draudimo taisykles, draudimo bendrovės neturi teisės:

  • išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu,
  • atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.