Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

ŪKININKŲ DRAUDIMAS

Ūkininkų draudimas

Ūkininkų draudimas, tai puiki galimybė apsaugoti savo ūkio turtą nuo netikėtų bei galimai nuostolius atnešančių įvykių. Ūkininkų draudimu galite apsidrausti įvairaus pobūdžio ūkinėje veikloje naudojamą turtą, kuriuo paremta Jūsų ūkio gerovė. Paprastai ūkininkų draudimą sudaro:
•    ūkininkų turto draudimas,
•    gyvulių draudimas,
•    ūkinės technikos draudimas.
Dažniausiai draudimo bendrovės nurodo, jog pastatai, gyvuliai bei ūkinė technika ir draudžiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Neretai, gali pasitaikyti, jog žemės ūkio technikos draudimo teritorija, priklausomai nuo draudimo kompanijos gali galioti ir už nurodytos draudimo vietos ribų. Draudimo bendrovės dažnu atveju, suteikia galimybę apdrausti ūkinius gyvulius ir už draudimo vietos ribų, t.y. jų nuolatinėje ganymosi vietoje.

Susisiekite dėl ūkininkų draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Ūkininkų draudimas skambinkite 860 123 123

Ūkininkų draudimas privalumai

Ūkininkų draudimas, tai puiki galimybė apsisaugoti nuo Jūsų turtui padarytos žalos netikėtų įvykių metu. Draudžiantis ūkininkų turto draudimu, Jūs yra suteikiama galimybė patiems pasirinkti apsaugos dydį bei metines draudimo įmokų dažnį, pagal Jūsų asmeninius poreikius bei finansines galimybes. Individualius pasiūlymus sudarome priklausomai nuo klientų asmeninių poreikių bei galimybių. Ūkininkų turto draudimas užtikrina nelaimės atveju Jūsų turtui padarytos žalos ištaisymą ir atstatymą į buvusią būklę, todėl patariame nerizikuoti ir pasirinkti maksimalų ūkininkų draudimo variantą, suteikiantį pilną apsaugą Jūsų turtui.

Ūkininkų draudimas kainos

Draudžiantis ūkininkų draudimu yra sudaromi individualūs draudimo planai, pagal Jūsų asmeninius poreikius, finansines galimybes, pasirenkant draudimo įmokų periodiškumą bei kitus svarbius aspektus. Ūkininkų draudimo įmokas nustato draudimo kompanijos, vadovaudamosios vidinėmis taisyklėmis, atsižvelgdamos į draudėjo privalomai pateiktą informaciją.  Paprastai, draudžiantis įvairios paskirties žemės ūkio, transporto priemones, kainos yra nustatomos pagal draudžiamųjų objektų technines savybes, vairuotojo kvalifikaciją bei kitus draudimo kompanijų reikalaujamus kriterijus. Draudžiantis ūkininkų technikos draudimu, Jūs galite pasirinkti draudimo kompaniją, atsižvelgdami į draudimo įmokos dydį, kuris gali svyruoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų. Draudimo bendrovės nustato draudimo apsaugų tarifus, pagal vidines bendrovių politikas bei taisykles. Draudžiantis ūkininkų draudimu, draudimo bendrovės paprastai suteikia galimybę pasirinkti išskaitą (franšizę), kurios pagalba yra sumažinama bendroji draudimo kaina, tačiau nutikus draudiminiam įvykiui reikia patiems padengti franšizės dydį.

Ūkininkų draudimas išmokos

Ūkininkų draudimo paslaugą teikiančios draudimo kompanijos, sudarinėdamos galimas draudimo išmokas, atsižvelgia į pasirinktos draudimo paslaugos varianto, bei pasirenkamos išskaitos (franšizės) dydžio. Draudimo išskaita (franšizė) yra pasirenkama siekiant sumažinti bendrąją įmoką, tačiau pasirinkus išskaitą, draudimo išmoka yra mažinama išskaitos (franšizės) dydžiu.  Ūkininkų draudimu apsidraudus pastatus ar inventorių, norint gauti išmoką dažniausiai yra būtina draudimo kompanijoms pateikti atstatymo, remonto darbų sąskaitas ar būtinųjų atliktų darbų sąskaitas. Bendroji draudimo išmoka gali būti sumažina, jeigu draudėjas ar su juo susiję asmenys elgėsi neapdairiai, nesiėmė visų reikiamų priemonių, kad išvengtų gręsiančio nuostolingo įvykio pasekmių. Pasirinkus gyvulių draudimo paslaugas, išmokos yra mokamos pateikus žalą įrodančius dokumentus (pvz.: veterinaro išvada, gyvūnų nurašymo aktas, gyvūno įvertinimo pažyma ir t.t.) Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas  Lietuvos Respublikos įstatymuose. Draudimo išmoka yra išmokama draudimo ekspertams nustačius nuostolių dydį, bei priežastis, todėl išmokų dydis sutampa su draudiminio įvykio metu padarytų nuostolių dydžiu. Siūlome apsidrausti pilnu technikos draudimu, tik tokiu atveju jausitės saugūs dėl  savo turto. Dažniausiai draudimo bendrovės suteikia galimybę pasirinkti turto nuostolių kompensaciją įsigijimo arba rinkos verte.