Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

LAIVŲ DRAUDIMAS

Laivų draudimas

Laivų draudimas atlygina įvairius nuostolius susijusius su laivų eksploatacija. Draudimo bendrovės siūlo draudimo variantus, kurių pagalba būsite apsaugoti nuo įvairių draudiminių įvykių. Laivų draudimu galite apsidrausti įvairaus dydžio ar tipo laivus. Laivų draudimo pagalba yra apdraudžiamos visos rizikos nurodytos draudimo sutartyje. Laivų draudimas dažniausiai galioja:

Susisiekite dėl laivų draudimo:
Laivų draudimas skambinkite 860 123 123
 • laivų avarijos ar susidūrimo atveju,
 • stichinių nelaimių atveju,
 • trečiųjų asmenų tyčinės veiklos padarytų nuostolių atveju,
 • vagystės atveju.

Draudimo bendrovės draudžia tik tuos laivus, kurie turi išduotus atitinkamus eksploatacijos tinkamumą patvirtinančius dokumentus. Draudimo bendrovės siūlo dvi laivų draudimo rūšis:

 • laivų kasko draudimas (krovininiai, keleiviniai, žvejybiniai, pramoginiai laivai ar kitos vandens transporto priemonės kartu su įranga ir kitais daiktais, kurie yra būtini eksploatuojant vandens transporto priemonę),
 • laivų savininkų arba valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (atsakomybė už krovinius, gamtos užteršimą ir avarijos padarinių pašalinimą).

Laivų draudimas privalumai

Dažniausiai laivų draudimo galiojimo teritorija yra pasirenkama pagal asmeninius poreikius ar draudimo bendrovės siūlomus variantus. Bendrąją prasme, laivai yra draudžiami visuose navigacijai tinkamuose vandens telkiniuose. Apsidraudus laivų draudimu, Jūs būsite apsaugoti nuo papildomų išlaidų po netikėto ir nuostolingo įvykio. Draudimo bendrovės, papildomai ar kartu su laivų draudimu siūlo įsigyti papildomus draudimo variantus (pvz.: laivo įrangos). Draudimo bendrovės sudarinėdamos laivų draudimo taisykles vadovaujasi tarptautine praktika bei nuostatomis. Laivų draudimo apsauga galios:

 • laivo eksploatacijos (plaukiojimo) metu,
 • laivo saugojimo metu,
 • laivo transportavimo metu.

Laivų draudimas kainos

Dažniausiai, draudžiantis laivų draudimu, kainos nustatomos pagal laivo technines savybes, paskirties pobūdį, vairuotojo kvalifikaciją ir pan. Draudžiantis laivų draudimu, Jūs galite pasirinkti draudimo kompaniją, atsižvelgdami į draudimo įmokos dydį, bei kitas Jums aktualias sąlygas. Draudimo bendrovės pasilieka teisę nustatyti savo tarifus, kurie apskaičiuojami pagal šiuos kriterijus:

 • laivo tipas (pramoginis, pramoninis),
 • laivo naudojimo tikslai,
 • laivo vertė,
 • laivo amžius,
 • pasirinktos draudiminės rizikos,
 • pasirinkta draudimo galiojimo teritorija (plaukiojimo regionas),
 • išskaitos (franšizės) dydžio,
 • draudimo laikotarpio.

Dažnu atveju draudimo bendrovės turi skirtingus draudimo kainos nustatymo metodus, remdamiesi vidinėmis draudimo bendrovės taisyklėmis. Pasirinkdami paprastesnius laivų draudimo variantus, mokėsite mažesnes draudimo įmokas, tačiau būsite apsaugoti nuo kur kas mažesnio draudiminių rizikų kiekio.

Laivų draudimas išmokos

Apsidraudusiems laivų draudimu, draudimo bendrovės atlygins padarytą žalą tais atvejais, kai tai numatyta draudimo sutartyje. Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas kiekvienos draudimo bendrovės taisyklėse. Draudimo išmoka yra išmokama draudimo ekspertams nustačius nuostolių dydį bei priežastis. Išmokų dydis, paprastai sutampa su draudiminio įvykio metu patirtų nuostolių dydžiu. Siūlome apsidrausti visų rizikų laivų draudimu, tokiu atveju jausitės saugūs apsaugoję savo turtą.

Susisiekite dėl laivų draudimo:
Laivų draudimas skambinkite 860 123 123