Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia profesinės veiklos atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslauga atlygina tiek juridinių asmenų tiek ir verslo liudijimą turinčių fizinių asmenų padarytą žalą trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai. Priklausomai nuo pasirinktos profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančios draudimo kompanijos, draudimo objektais dažniausiai yra turtiniai interesai:

 • profesinė civilinė atsakomybė trečiojo asmens atžvilgiu už žalą, kuri padaryta vykdant apsidraudusios įmonės veiklą,
 • profesinė civilinė atsakomybė trečiojo asmens atžvilgiu, už žalą, kuri kilo dėl apdraustosios įmonės veikloje naudojamų patalpų, statinių, teritorijos ar kitų objektų trūkumų.
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas:
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas skirtas įmonėms ar verslo liudijimą turintiems fiziniams asmenims užsiimantiems komercine veikla. Užsiimant komercine veikla neišvengiamai egzistuoja tretieji asmenys – klientai, vartotojai, interesantai, kurių apsaugą garantuoja profesinės civilinės atsakomybės draudimo paslaugos. Draudžiamos visos įmonės, vykdančios gamybos, paslaugų, prekybos ir kitas komercines veiklas.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas kainos

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo kainos yra nustatomos pagal vidines draudimo bendrovių taisykles, bei pasirašomas sutartis tarp draudimo bendrovių bei draudėjų. Dažniausiai profesinės civilinės atsakomybės draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į:

 • draudėjo vykdomą veiklą,
 • teikiamas paslaugas bei produktus,
 • draudimo apsaugos teritoriją,
 • metinę apyvartą,
 • vidutinį metinį darbuotojų skaičių,
 • draudimo sumą ir jos limitus,
 • pasirenkamą išskaitos (franšizės) dydį,
 • statinius bei kitus objektus dėl kurių valdymo, naudojimo ar turėjimo nuosavybės teise draudžiama draudėjo civilinė atsakomybė.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas išmokos

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo išmokos, tai pinigų suma, kurią įsipareigoja išmokėti draudimo bendrovė nutikus nuostolingam draudžiamojo įvykiui. Teisę į profesinės civilinės atsakomybės draudimo išmoką turi nukentėjusysis trečiasis asmuo, o draudėjui ar apdraustajam atlyginus žalą - teisę į draudimo išmoką turi žalą atlyginusi šalis. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo išmoka dažniausiai mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis, bei kitu draudiko ar nukentėjusiojo asmens sutartu būdu. Pagal nustatytas bendrąsias draudimo taisykles, draudimo bendrovės neturi teisės:

 • išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu,
 • atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.