Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Parodų draudimas

Parodų draudimas

Parodų draudimu apdraudžiamas parodose eksponuojamas turtas nuo galimo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės. Šis draudimas gali būti sudaromas  ne tik parodos metu bet ir į ją ar iš jos transportuojant eksponacijoms reikiamą inventorių.  Apdraudžiamas bet koks tinkamas eksploatuoti parodų turtas. Bendroji draudimo vertė yra parodoje Jūsų eksponuojamo turto prekybinė arba parodos turto bendroji vertė, kuri prieš draudimo įsigaliojimą yra parodos išsiuntimo arba eksponavimo vietoje.

Susisiekite dėl parodų draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Parodų draudimas tel. 860 123 123

Parodų draudimas privalumai

Parodų draudimas, tai puiki galimybė apsaugoti Jūsų turtą, kurį ketinate eksponuoti parodų metu. Parodų draudimas įsigalioja nuo to momento, kai parodos inventorius išgabenamas, iš nuolatinės saugojimo vietos, bet ne anksčiau nei pasirašoma draudimo sutartis ir sumokama atitinkama įmoka. Draudimas nustoja galioti, kai pasibaigus parodai inventorius išgabenamas į nuolatinę saugojimo vietą, kurią nurodė draudėjas ar apdraustasis asmuo.

Parodų draudimas kainos

Parodų draudimo paslaugas teikiančios įmonės bendrą draudimo kainą nustato pagal:

  • parodos rūšies,
  • vertės,
  • transporto priemonės,
  • vežimo maršruto,
  • eksploatavimo vietos.

Draudimo įmokos skaičiuojamos individualiai pagal draudėjo pateiktą informaciją bei nustatytas rizikas.

Parodų draudimas išmokos

Parodų draudimo išmokos yra nustatomos pagal draudimo bendrovių bei pasirašomų draudimo sutarčių duomenis. Dažniausiai draudimo išmokos yra skirtos kompensuoti:

  • draudimo vertę (netekus parodos turto),
  • atstatymo išlaidas (apgadinus parodos turtą).

Esant tam tikroms aplinkybėms kompensuojamas ir prekinės vertės netekimas. Jeigu atsitikus draudiminiam įvykiui draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudimo kompanija privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai. Draudimo kompanija turi teisę neišmokėti draudimo išmokos, jei žala atsitiko dėl tyčinių draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo veiksmų. Taip pat draudimo kompanija gali neišmokėti arba sumažinti išmoką, jei draudėjas tyčiniais veiksmais bando suklaidinti draudiką, klastodamas faktus, kurie daro tiesioginę įtaką draudimo išmokos dydžiui ir mokėjimo paskirčiai. Jeigu draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė draudžiamų objektų vertei, tai atsitikus draudiminiui įvykiui, draudimo kompanija atlygina dalį draudėjo patirtų nuostolių, proporcingų draudimo sumos bei vertės santykiui.

Susisiekite dėl parodų draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Parodų draudimas skambinkite 860 123 123