Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Verslo nutrūkimo draudimas

Verslo nutrūkimo draudimas

Verslo nutrūkimo draudimas apsaugo įmonę nuo finansinių nuostolių, atsiradusių dėl įmonės veiklos nutrūkimo. Ši draudimo rūšis yra glaudžiai susijusi su bendra verslo turto draudimo sritimi. Verslo nutrūkimo draudimas apdraudžia finansinių nuostolių grupes:

  • bendrąjį verslo pelną,
  • pakitusį darbo užmokestį,
  • papildomas išlaidas.
Susisiekite dėl verslo nutrūkimo draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Verslo nutrūkimo draudimas tel. 860 123 123

Verslo nutrūkimo draudimas atlygina finansinius nuostolius kilusius dėl sustojusios verslo veiklos. Verslo nutrūkimo draudimas yra tarsi verslo turto draudimo pratęsimas, kurio pagalba Jūs galite išsaugoti verslo saugumą ir stabilumą. Ši draudimo rūšis apdraudžia verslo pelną, kuris gali būti prarastas dėl draudiminio įvykio.

Verslo nutrūkimo draudimas privalumai

Verslo nutrūkimo draudimas užtikrina įmonės veiklos tęstinumą įvykus rimtai nelaimei. Net apsidraudus bendrąjį verslo turtą ar po draudiminio įvykio pašalinus likučius, nėra garantuojama, jog Jūsų verslas nepatirs didėlių finansinių nuostolių. Įvykus draudiminiam įvykiui (pvz.: gaisras, potvynis ir pan.), Jūsų verslas gali tapti neveiklus ilgam laikui (pvz.: keliems mėnesiams), todėl apsidraudus verslo nutrūkimo draudimu, Jūs busite užtikrinti, jog Jūsų įmonės veiklumas bus užtikrintas net po rimto draudiminio įvykio. Draudžiantis verslo nutrūkimo draudimu yra patartina apsidrausti verslo turtą ir verslo nutrūkimo draudimą vienoje bendrovėje, tokiu būdu išvengsite nepageidaujamų draudiminių įvykių nuostolių padengimo vilkinimų.

Verslo nutrūkimo draudimas kainos

Verslo nutrūkimo draudimo kaina ir suma yra nustatoma atskirai kiekvienai draudžiamų nuostolių grupei (priklausomai nuo draudimo bendrovės):

  • draudžiantis bendrą verslo pelną, draudimo suma yra nustatoma atsižvelgiant į praeitų metų įmonės finansinius rezultatus,
  • draudimo suma, draudžiant kintantį darbo užmokestį yra nustatoma pagal realius darbo užmokesčio pakitimus,
  • nustatant papildomas draudimo išlaidas, dažniausiai yra siekiama numatyti galimas papildomas išlaidas, priklausomai nuo Jūsų verslo bruožų.

Verslo nutrūkimo draudimas išmokos

Į verslo nutrūkimo draudimo išmokas dažniausiai yra įskaičiuota faktinė patirtų finansinių nuostolių apimtis:

  • apsidraudus bendrąjį verslo pelną, yra kompensuojamas pelnas, kurio gavimui sutrukdė draudiminis įvykis,
  • apsidraudus kintamąjį darbo užmokestį, draudimo kompanija kompensuos darbuotojų atlyginimus, kurių nebuvo galima išmokėti nutikus draudiminiam įvykiui,
  • apskaičiuojamos ir kompensuojamos pagrįstos papildomos išlaidos sukeltos draudiminio įvykio.