Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Namų turto draudimas

Namų turto draudimas

Namų turto draudimas atlygina žalą ar nuostolius, patirtus kilnojamam turtui nuo:

 • vandens prasiskverbimų (vandentiekio, kanalizacijos, šilumos tinklų avarijų),
 • ugnies, dūmų ar sprogimo padarytos žalos,
 • gamtos stichijų: (audra, žaibas, potvynis, medžio užvirtimas, žemės drebėjimas, stiprus vėjas, sniego slėgis, grunto nuošliaužos ir t.t.),
 • skraidančio aparato užkritimo (jo dalių ar krovinio),
 • trečiųjų asmenų padarytos žalos Jūsų turtui (vagystės ar vandalizmo įsibrovus),
 • eismo įvykio metu (transporto priemonės) padarytos žalos Jūsų turtui,
 • elektros įtampos sutrikimų padarytos žaos Jūsų namų turtui (elektros įtampos svyravimai, elektros srovės dingimas ir pan.).
Susisiekite dėl namų turto draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Namų turto draudimas skambinkite 860 123 123

Namų turto draudimas atlygina žalą patirtą buto kilnojamoms dalims- baldams, buitinei technikai, kompiuterinei technikai, drabužiams, vertybėms, gryniesiems pinigams, aplinkos tvarkymo įrenginiams, laisvalaikio priemonėms ir t.t.). Namų turto draudimu apdraudžiami ne tik gyvenamojoje vietoje esantys daiktai, bet ir su savimi pasiimtas turtas(dažniausiai reikia rinktis papildomai).

Namų turto draudimas privalumai

Namų turto draudimas užtikrina nelaimės atveju Jūsų namų turtui padarytos žalos atlyginimą. Jūs galite patys pasirinkti apsaugos dydį ir metines draudimo įmokas pagal finansines galimybes. Individualų pasiūlymą sudarysime priklausomai nuo Jūsų poreikių.
Draudžiamojo įvykio metu netekus turto, namų turto draudimas kompensuoja naujų daiktų įsigijimo išlaidas (analogiškų prarastiesiems). Patariame nerizikuoti ir pasirinkti maksimalų namų turto draudimo variantą, suteikiantį išsamiausią apsaugą Jūsų kilnojamam turtui.

 • priešgaisrinė sistema,
 • buto apsaugos signalizacija,
 • šarvuotos durys,
 • apsauginės žaliuzės ant langų.

Namų turto draudimo sumos nustatomos pagal Jūsų asmeninius poreikius ir galimybes. Namų turto draudimo įmokos priklauso nuo pasirinkto draudimo varianto ir bendros draudimo sumos. Jei pasirinksite minimalų arba vidutinį namų turto draudimo variantą, turėsite galimybę sutaupyti apsidrausdami tik nuo tam tikrų žalų.

Namų turto draudimas išmokos

Į namų turto draudimo išmokas įskaičiuota:

 • kompensacija už sugadinto ar prarasto turto įsigijimo išlaidas,
 • draudžiamojo įvykio padarytos žalos likučių pašalinimo išlaidos,
 • spynų ar užraktų pakeitimas.

Namų turto draudimo išmokos nustatomos pagal būsto plotą arba pagal kilnojamojo turto sąrašą (priklausomai nuo draudimo bendrovės). Draudžiamasis namų turtas gali būti apdraustas:

 • atkuriamąja verte: pasirinkus namų turto atkuriamosios vertės draudimą, bus išmokama visa prarasto turto vertė. Apsidraudus atkuriamosios vertės draudimu- daiktų nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas,
 • likutine verte (tik pagalbiniuose pastatuose): pasirinkus namų turto likutinės vertės draudimą bus gražinama daiktų vertės suma, atskaičiavus nusidėvėjimą. Šis namų turto draudimo variantas dažniausiai yra pigesnis, tačiau paskaičiavus daiktų nusidėvėjimą, draudimo išmokos dydis gali Jūsų netenkinti.