Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Būsto draudimas

Būsto draudimas

Būsto draudimas atlygina žalą ar nuostolius, patirtus nekilnojamam turtui nuo:

 • vandens prasiskverbimų pro sienas (trūkusių vamzdžių),
 • ugnies, dūmų ar sprogimo padarytos žalos,
 • gamtos stichijų: (audra, žaibas, potvynis, medžio užvirtimas, žemės drebėjimas, stiprus vėjas, sniego slėgis, grunto nuošliaužos ir t.t.),
 • skraidančio aparato užkritimo (jo dalių ar krovinio),
 • trečiųjų asmenų padarytos žalos Jūsų būstui,
 • eismo įvykio metu (transporto priemonės) padarytos žalos Jūsų būstui.
Susisiekite dėl būsto draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Būsto draudimas skambinkite 860 123 123

Būsto draudimas atlygina žalą patirtą būsto stacionarioms dalims (sienos, lubos, grindys, langai). Galimas būsto draudimas nuo žalos elektros prietaisams, sukeltos:

 • elektros įtampos svyravimų pastate,
 • elektros srovės dingimo.

Jei pasirinksite papildomą namų turto draudimą, būsite apsaugoti nuo vagystės, apiplėšimo ar vandalizmo.

Būsto draudimas kainos

Būsto draudimo kainos priklauso nuo:

 • draudžiamojo būsto būklės,
 • pastato tipo,
 • pastato konstrukcijos (medinis, mūrinis ir pan.),
 • pastato amžiaus,
 • bendro būsto ploto,
 • draudžiamo būsto saugumo lygio (kuo daugiau saugumo priemonių, tuo pigesnis draudimas).

Būsto draudimo sumos nustatomos pagal statybos kainas, reikalingas statinio atstatymui. Būsto draudimo įmokos priklauso nuo pasirinkto draudimo varianto ir bendros draudimo sumos. Jei pasirinksite minimalų arba vidutinį būsto draudimo variantą, turėsite galimybę sutaupyti apsidrausdami tik nuo tam tikrų žalų. Sudarant būsto draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (frančizė). Išskaita- tai būsto nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita dažniausiai yra išreikšta litais arba procentine išraiška

Būsto draudimas išmokos

Į būsto draudimo išmokas įskaičiuota:

 • kompensacija sugadinto ar prarasto turto remonto, atstatymo, įsigijimo išlaidos,
 • draudžiamojo įvykio padarytos žalos likučių pašalinimo išlaidos,
 • stiklo dūžio išlaidos (skirtingose draudimo bendrovėse gali būti pasirenkama papildomai).

Taip pat teikiama paslauga laikinoms vertybėms apsaugoti už draudimo vietos ribų (ar vertybėms esant draudimo vietoje). Būsto draudimas gali kompensuoti Jūsų nuomojamo būsto nuomos kainą, jeigu dėl patirtos žalos negalite eksploatuoti apdraustojo būsto.