Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas atlygina eismo įvykio metu kaltininko padarytą žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui iki nustatytos draudimo sumos. Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu yra apdraudžiamos visos transporto priemonės registruojamos Lietuvos Respublikoje:

  • lengvieji automobiliai,
  • motociklai,
  • mikroautobusai ir autobusai,
  • lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai,
  • lengvųjų ir krovininių automobilių priekabos,
  • traktoriai ir kitos statybos ar ūkio paskirties transporto priemonės.
Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė
Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas. Jeigu transporto priemonė naudojama asmens, kuris transporto priemonę naudoja pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar pagal kitą panašaus pobūdžio sutartį (toliau - lizingo sutartis), už draudimo sutarties sudarymą yra atsakingas šis asmuo. Jeigu transporto priemonė priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, už draudimo sutarties sudarymą šie asmenys atsako solidariai, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Šie asmenys ir transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu transporto priemonės. Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:

  • iki 2009 m. gruodžio 10 d. - 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 1 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 100 000 eurų dėl žalos turtui,
  • nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. - 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui,
  • nuo 2012 m. birželio 11 d. - 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui.

Apsidraudus privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, Jūs būsite apsaugoti nuo papildomų išlaidų po eismo įvykio. Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas dažniausiai galioja visose Europos Sąjungos valstybėse. Draudimo bendrovės papildomai ar kartu su privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu siūlo įsigyti žaliąją kortelę, su kuria Jūsų automobilis bus apdraustas ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos teritorijos ribų (pvz.: Baltarusija, Rusija, Turkija ir kt.).

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas kainos

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas išmokos

Apsidraudusiems privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, jei eismo įvykio kaltininkas – Jūs, draudimo bendrovės atlygins tretiesiems asmenims padarytą žalą. Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas kiekvienos valstybės teisės aktuose. Draudimo išmoka yra išmokama nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Šios išmokos dydis, paprastai sutampa su eismo įvykio metu padarytų nuostolių dydžiu. Draudiminė apsauga, žaliosios kortelės dėka, galioja ir už Europos Sąjungos teritorijos ribų, tiksliai draudimo bendrovių nurodytose šalyse.

Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas informacija