Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Krovinių draudimas

Krovinių draudimas

Krovinių draudimas, tai įmonių turto draudimo variantas, apsaugantis draudėją, nuo neplanuotų finansinių nuostolių,  patirtų apgadinus ar netekus krovinio. Krovinių draudimas galioja krovinio pakrovimo ir transportavimo metu, kai apdraustasis turtas nėra toje pačioje vietoje, kurioje yra apdraustas įprastuoju turto draudimu. Krovinių draudimas atlygina žalą patirtą krovinio transportavimo metu, dėl:

 • krovinio dalinio apgadinimo, 
 • krovinio visiško sunaikinimo,
 • vagystės,
 • žalos padarytos tretiesiems asmenims,
 • krovinio gelbėjimo išlaidos.
Susisiekite dėl krovinių draudimo:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė
Kasko draudimas skaičiuoklė
Krovinių draudimas skambinkite 860 123 123

Skirtingos draudimo bendrovės turi skirtingus krovinio draudimo variantus, todėl tikslūs galiojančių draudiminių įvykių aprašymai yra nurodyti kiekvienos draudimo bendrovės krovinių draudimo taisyklėse. Draudimo bendrovės siūlo draudimą kroviniams transportuojamiems sausumos, oro ar vandens transporto priemonėmis. Krovinių draudimas apdraudžia krovinius:

 • transportuojamus samdomu ar nuosavu transportu,
 • transportuojamus iš Lietuvos ar į ją,
 • transportuojamus tranzitinius krovinius,
 • transportuojamus viena ar daugiau transporto priemonių krovinius.

Krovinių draudimas privalumai

Krovinių draudimas pagelbės išvengti galimų finansinių nuostolių ar ginčų su klientais, verslo partneriais. Apsidraudę krovinių draudimu, turėsite papildomą savo investicijų apsaugą ir galėsite patogiau ir saugiau kontroliuoti verslo išlaidas. Apsidraudus krovinių draudimu, draudikas kompensuoja papildomas išlaidas sukeltas draudiminio įvykio (krovinių perkrovimas ar papildomas sandėliavimas). Draudimo bendrovės dažniausiai siūlo du pagrindinius krovinių draudimo variantus:

 • visų rizikų draudimas (visos galimos rizikos, išskyrus tos, kurios yra nurodytos kaip nedraudiminiai įvykiai vidinėse draudimo bendrovių taisyklėse),
 • išvardintų pagrindinių rizikų draudimas.

Išvardintos krovinių draudimo pagrindinės rizikos:

 • laivų, lektuvų ar sausumos transporto priemonių avarijos (priklausomai nuo pasirinkto transportavimo būdo),
 • stichinės nelaimės (gaisrai, sprogimai, žemės nuošliaužos, ugnikalniai. žaibai),
 • trečiųjų asmenų veikla (krovinių vagystės, apgadinimo),
 • kitos (šaldytuvo įrenginio gedimas, sandėlio sugriuvimas, krovinio išmetimas ar iškrovimas nelaimingo įvykio metu).

Krovinių draudimas kainos

Krovinių draudimo paslaugos gali būti užsakomos:

 • vienkartiniu būdu (vežant pavienius krovinius),
 • ilgalaikiu būdu (pastoviai gabenant krovinius).

Dažniausiai krovinių draudimo sumą sudaro nuo kelių dešimtųjų procento iki kelių procentų bendrosios krovinio vertės. Sudarant krovinių draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (franšizė). Išskaita- tai krovinio nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita dažniausiai yra išreikšta litais arba procentine išraiška. Krovinių draudimo kainos priklauso nuo:

 • planuojamo krovinio transportavimo  maršruto,
 • krovinio tipo,
 • transporto priemonės, kuria gabenamas krovinys, tipo,
 • planuojamų perkrovimų skaičiaus,
 • išskaitos (franšizės) dydžio,
 • bendrosios krovinio vertės,
 • draudimo apsaugos varianto.

Krovinių draudimo bendroji vertė yra lygi krovinio vertei bei planuojamoms krovinio transportavimo išlaidoms. Nustatant krovinio draudimo kainą, draudimo bendrovės gali atsižvelgti į krovinio rizikingumą.

Krovinių draudimas išmokos

Krovinių draudimo išmokų tvarka yra tiksliai nurodyta atskirų draudimo bendrovių taisyklėse, bei sutartyse. Draudimo bendrovės neišmoka draudimo išmokų tais atvejais, kai įvykiai yra nurodyti kaip nedraudiminiai. Draudimo išmokų nėra, jeigu:

 • kroviniui gabenti buvo panaudota netinkama transportavimo talpa,
 • krovinio tvirtinimas ar įpakavimas neatitiko reikalavimų,
 • tretieji asmenys neturintys įgaliojimų administravo krovinių transportavimą,
 • įvyko teroristiniai išpuoliai ar kiti karinai įvykiai,
 • nebuvo laikomasi sanitarinių krovinio transportavimo reikalavimų,
 • krovinio vežėjui ar atsakingiem asmenims įvykdžius nusikalstamus veiksmus.