Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Gyvūnų draudimas

Gyvūnų draudimas

Gyvūnų draudimas, tai puiki galimybė apsaugoti savo ūkio gyvūnus nuo netikėtų bei galimai nuostolius atnešančių įvykių. Gyvūnų draudimu galite apsidrausti įvairaus pobūdžio ūkinėje veikloje naudojamus gyvūnus, kuriais paremta Jūsų ūkio gerovė. Dažniausiai šiuo gyvulių draudimu galite apdrausti :

 • galvijus,
 • arklius,
 • kiaules
 • avis, ožkas,
 • paukščius,
 • grynaveislius šunis,
 • kailinius žvėrelius.
Susisiekite dėl gyvūnų draudimo:
Gyvūnų draudimas skambinkite 860 123 123

Gyvūnų draudimas atlygina Jūsų veisliniams gyvūnams, draudžiamųjų įvykių metu, padarytą žalą ar nuostolius. Draudimo bendrovės suteikia galimybę apsidrausti nuo įvairių nuostolius atnešančių rizikų, tokių kaip:

 • ugnis,
 • vagystė su įsibrovimu, apiplėšimas ir vandalizmas po įsibrovimo,
 • piktavališkas gyvūno sunaikinimas, žūtis dėl trečiųjų asmenų veiklos,
 • gamtinės jėgos,
 • transporto priemonės atsitrenkimas,
 • užkrečiamos ligos,
 • neužkrečiamos ligos,
 • išorinis poveikis,
 • traumos.

Priklausomai nuo pasirinktos draudimo kompanijos, papildomai gali būti draudžiamas gyvūnų pardavimas dėl priverstino skerdimo ar gyvūno gydymo išlaidos, tokios kaip:

 • veterinarinės išlaidos,
 • medikamentai,
 • diagnostiniai tyrimai,
 • kompensuojamas mokestis už veterinaro išduodamas pažymas.

Draudžiantis gyvūnų draudimu, sutartyje yra nurodoma galiojimo teritorija, kuri dažniausiai yra nuolatinė laikymo, ganymo ar vedžiojimo teritorija.  Patariame nerizikuoti ir pasirinkti visų rizikų gyvūnų draudimo variantą, suteikiantį didžiausią apsaugą Jūsų gyvūnams.

Gyvūnų draudimas privalumai

Gyvūnų draudimu draudžiami ne tik ūkio gyvūnai ir jų bandos,  bet ir naminiai augintiniai (pvz.: veisliniai šunys). Apsidraudus šiuo draudimu kompensuojamos išlaidos patirtos gyvūno žūties, ligos ar dingimo atvejais.

Gyvūnų draudimas kainos

Draudimo įmokos dydį nustato draudimo kompanija, vadovaudamasi draudėjo pateikta informacija, reikalinga draudimo sutarčiai sudaryti. Draudimo kompanija turi teisę paprašyti pateikti veterinarijos tarnybos išduodamą gyvūno sveikatos pažymėjimą, kuriame nurodoma informacija apie draudžiamo gyvūno sveikatos būklę.Sudarinėjant gyvūno draudimo sutartį, gali būti nustatoma išskaita (franšizė), kuri gali būti išreikšta litais ar procentine išraiška.

Gyvūnų draudimas išmokos

Gyvūnų  draudimo paslaugas teikiančios įmonės, kompensuos Jūsų gyvūnams padarytą žalą. Jei gyvūnų draudimo sutartyje yra nustatyta išskaita (franšizė), tai draudimo bendrovės išmokamos sumos bus sumažinamos nustatyta išskaitos (franšizės) suma. Jei gyvūnai buvo apdrausti mažesne už draudimo vertę suma, tai draudimo išmoka apskaičiuojama proporcingai draudimo sumos ir atskiro gyvūno vertės santykiui įvykio dieną. Gyvūnui  nugaišus, žuvus, dingus ar priverstinai paskerdus draudimo išmoka mokama vadovaujantis pateiktais nuostolius įrodančiais dokumentais:

 • veterinaro išvada,
 • gyvūno skrodimo protokolu,
 • gyvūnų nurašymo aktu,
 • pažyma apie gyvūno vertę,
 • balansinės apskaitos duomenimis,
 • skerdienos vertę pagrindžiančiais dokumentais.

Gyvūnų draudimas informacija

Gyvūnų draudimu pavieniai gyvūnai draudžiami rinkos arba veisline verte, tuo tarpu gyvūnų bandos ar kompleksai gali būti draudžiami:

 • rinkos,
 • veisline,
 • balansine verte.
Susisiekite dėl gyvūnų draudimo:
Gyvūnų draudimas skambinkite 860 123 123