Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

CMR draudimas

CMR draudimas

CMR draudimas, tai įmonių transporto ir turto draudimo variantas, apsaugantis draudėją, nuo neplanuotų finansinių nuostolių, patirtų apgadinus ar netekus krovinio. CMR draudimas galioja krovinio pakrovimo ir transportavimo metu, kai apdraustasis turtas nėra toje pačioje vietoje, kurioje yra apdraustas įprastuoju turto draudimu. CMR draudimas atlygina žalą patirtą krovinio transportavimo metu, dėl:

 • transportuojamų objektų dalinio apgadinimo, 
 • transportuojamų objektų visiško sunaikinimo,
 • vagystės,
 • žalos padarytos tretiesiems asmenims,
 • transportuojamų objektų gelbėjimo išlaidos.
Susisiekite dėl CMR draudimo:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė
Kasko draudimas skaičiuoklė
CMR draudimas skambinkite 860 123 123

Skirtingos draudimo bendrovės turi skirtingus CMR draudimo variantus, todėl tikslūs galiojančių draudiminių įvykių aprašymai yra nurodyti kiekvienos draudimo bendrovės CMR draudimo taisyklėse. Draudimo bendrovės siūlo draudimą objektams transportuojamiems sausumos, oro ar vandens transporto priemonėmis. CMR draudimas apdraudžia transportuojamus objektus:

 • transportuojamus samdomu ar nuosavu transportu,
 • transportuojamus iš Lietuvos ar į ją,
 • transportuojamus tranzitinius krovinius,
 • transportuojamus viena ar daugiau transporto priemonių krovinius.

CMR draudimas privalumai

CMR draudimas pagelbės išvengti galimų finansinių nuostolių ar ginčų su klientais, verslo partneriais. Apsidraudę CMR draudimu, turėsite papildomą savo investicijų apsaugą ir galėsite patogiau ir saugiau kontroliuoti verslo išlaidas. Apsidraudus CMR draudimu, draudikas kompensuoja papildomas išlaidas sukeltas draudiminio įvykio (krovinių perkrovimas ar papildomas sandėliavimas). Draudimo bendrovės dažniausiai siūlo du pagrindinius CMR draudimo variantus:

 • visų rizikų draudimas (visos galimos rizikos, išskyrus tos, kurios yra nurodytos kaip nedraudiminiai įvykiai vidinėse draudimo bendrovių taisyklėse),
 • išvardintų pagrindinių rizikų draudimas.

Išvardintos CMR draudimo pagrindinės rizikos:

 • laivų, lėktuvų ar sausumos transporto priemonių avarijos (priklausomai nuo pasirinkto transportavimo būdo),
 • stichinės nelaimės (gaisrai, sprogimai, žemės nuošliaužos, ugnikalniai. žaibai),
 • trečiųjų asmenų veikla (krovinių vagystės, apgadinimo),
 • kitos (šaldytuvo įrenginio gedimas, sandėlio sugriuvimas, krovinio išmetimas ar iškrovimas nelaimingo įvykio metu).

CMR draudimas kainos

CMR draudimo paslaugos gali būti užsakomos:

 • vienkartiniu būdu (vežant pavienius objektus),
 • ilgalaikiu būdu (pastovus gabenimas).

Dažniausiai CMR draudimo sumą sudaro nuo kelių dešimtųjų procento iki kelių procentų bendrosios transportuojamojo objekto vertės. Sudarant CMR draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (franšizė). Išskaita- tai apdraustojo objekto nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita dažniausiai yra išreikšta litais arba procentine išraiška. CMR draudimo kainos priklauso nuo:

 • planuojamo transportavimo  maršruto,
 • transportuojamo objekto tipo,
 • transporto priemonės, kuria vykdomas gabenimas tipo,
 • planuojamų perkrovimų skaičiaus,
 • išskaitos (franšizės) dydžio,
 • bendrosios transportuojamų objektų vertės,
 • draudimo apsaugos varianto.

CMR draudimo bendroji vertė yra lygi draudžiamųjų objektų vertei bei planuojamoms transportavimo išlaidoms. Nustatant CMR draudimo kainą, draudimo bendrovės gali atsižvelgti į transportuojamų objektų rizikingumą.

CMR draudimas išmokos

CMR draudimo išmokų tvarka yra tiksliai nurodyta atskirtų draudimo bendrovių taisyklėse, bei sutartyse. Draudimo bendrovės neišmoka draudimo išmokų tais atvejais, kai įvykiai yra nurodyti kaip nedraudiminiai. Draudimo išmokų nėra, jeigu:

 • gabenti atitinkamus objektus buvo panaudota netinkama transportavimo talpa,
 • transportuojamojo objekto tvirtinimas ar įpakavimas neatitiko reikalavimų,
 • tretieji asmenys neturintys įgaliojimų administravo objektų transportavimą,
 • įvyko teroristiniai išpuoliai ar kiti karinai įvykiai,
 • nebuvo laikomasi sanitarinių transportavimo reikalavimų,
 • vežėjui ar atsakingiem asmenims įvykdžius nusikalstamus veiksmus.