Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Casco draudimas

Casco draudimas

Casco transporto priemonių draudimas yra skirtas atlyginti Jūsų transporto priemonei padarytą žalą. Automobilių casco draudimas, tai savanoriška Jūsų automobilio apsauga. Apsidraudus casco draudimu, draudimo bendrovės atlygina Jūsų automobiliui padarytą žalą dėl:

Susisiekite dėl casco draudimo:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė
Casco draudimas skaičiuoklė
Casco draudimas skambinkite 860 123 123
 • eismo įvykio ,
 • trečiųjų asmenų padarytos nusikalstamos veiklos (vagystės ar pan.), 
 • gamtos stichijų (medžio užvirtimas, audra, kruša, potvynis ir pan.),
 • ugnies padarytos žalos,
 • vandalizmo atvejų.

Casco draudimu galima apdrausti visas transporto priemones, kurios yra registruojamos Lietuvoje:

 • lengvuosius ar krovininius automobilius,
 • motociklus, 
 • motorolerius,
 • autobusus,
 • priekabas,
 • statybinės paskirties mašinas,
 • žemės ūkio auto techniką.

Casco draudimas privalumai

Priklausomai nuo draudimo bendrovės - casco draudimo galiojimo teritorija gali būti pasirenkama: 

 • Lietuvos Respublikos teritorija, 
 • visos Europos Sąjungos teritorija. 

Draudimo kompanijos turi skirtingus teritorijų apibrėžimus, todėl kartais gali būti pasiūlytas tarpinis draudimo teritorijos galiojimo variantas (pvz.: Baltijos šalių teritorija). Dažniausiai draudimo bendrovės kartu su automobilio casco draudimu siūlo ir papildomas draudimo paslaugas:

 • vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
 • papildomos įrangos draudimas,
 • automobilio nuomos draudimas,
 • techninės pagalbos kelyje draudimas.
   

Casco draudimas kainos

Draudžiantis casco draudimu, įmokos gali svyruoti nuo 2 iki 10 procentų automobilio rinkos vertės. Casco draudimo įmoka priklauso nuo:

 • automobilio gamybos metų,
 • automobilio markės ir modelio,
 • automobilį vairuojančio asmens amžiaus ir vairavimo stažo,
 • automobilio savininko patirtų eismo įvykių skaičiaus,
 • draudimo paslaugos varianto.

Siūlome apsidrausti metiniu casco draudimu, ko pasekoje draudimo įmokos būtų mažesnės, o taip pat atsirastų galimybė jas išskaidyti į mėnesius ar ketvirčius be papildomų priemokų. Casco yra sudėtingesnė draudimo paslauga nei privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas, nes atskiros draudimo kompanijos nustato savo draudimo sąlygas. Dažniausiai poliso sąlygų griežtumas stipriai įtakoja bendrąją casco draudimo kainą. Sudarant casco draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (franšizė). Išskaita , tai transporto priemonės nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita apgadinimams dažniausiai yra išreikšta litais, o išskaita vagystei išreiškiama procentais (iki 25% nuo draudimo sumos) casco draudimo kainos priklauso nuo draudžiamų objektų vertės ir taip pat nuo draudimo bendrovių, kurios pasiūlo individualius draudimo planus pagal Jūsų asmeninius poreikius ir galimybes, pasirenkant draudimo įmokų periodiškumą ir kitus Jums svarbius aspektus. Priklausomai nuo pasirinktos draudimo kompanijos, draudžiantis casco draudimu gali būti pasirenkamas vienas iš dviejų žemiau išvardintų variantų:

 • draudimas skaičiuojant dalių nusidėvėjimą. Transporto priemonės sugadinimo atveju taikomas transporto priemonės detalių, dalių, agregatų, mazgų nusidėvėjimo koeficientas. Naudotos ir naujos neoriginalios detalės apmokamos pilnai, neviršijant naujų įgalioto atstovo originalių detalių kainos, sumažintos nusidėvėjimo dalimi.
 • draudimas neskaičiuojant dalių nusidėvėjimo. Transporto priemonės sugadinimo atveju transporto priemonės detalių, dalių, agregatų, mazgų nusidėvėjimo koeficientas nevertinamas (išskyrus padangas). Draudimo išmokos skaičiuojamos draudimo sumos ribose pagal pateiktus realų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, neviršijant įgalioto atstovo kainų.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į transporto priemonės atstatymo sąlygas:

 • transporto priemonės remontas organizuojamas apdraustojo pasirinkimu: atsitikus draudžiamajam įvykiui, transporto priemonė remontuojama apdraustojo pasirinktose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje,
 • transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu: atsitikus draudžiamajam įvykiui, transporto priemonė remontuojama draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvos Respublikos teritorijoje arba daudimo išmoka apskaičiuojama vadovaujantis draudiko nurodytais remonto darbų įkainiais ir keičiamų dalių bei naudojamų medžiagų kainomis.

Casco draudimas išmokos

Draudimo bendrovės atlygina tiesioginę ar papildomą materialią žalą dėl apdraustojo Jūsų automobilio sugadinimo, sunaikinimo ar kitų papildomų išlaidų po draudiminio įvykio. Draudimo išmoka negali viršyti bendros draudimo sumos. Priklausomai nuo draudimo bendrovės - casco draudimo išmoka yra lygi nuostoliui, kuris yra adekvatus automobilio remonto kainai. Transporto priemonė laikoma sunaikinta, kai ją remontuoti ekonomiškai netikslinga, t.y.  jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75%  transporto priemonės rinkos vertės iki draudžiamojo įvykio arba didesnės. Po draudžiamojo įvykio  likusios apgadintos ar senos transporto priemonės dalys paliekamos draudėjui. Jų vertė atskaitoma iš draudimo išmokos. Draudimo bendrovės turi teisę neišmokėti casco draudimo išmokos, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo, siekdamas gauti draudimo išmoką (sudarė draudimo sutartį po įvykio, prisidėjo prie draudiminio įvykio siekdamas gauti draudimo išmoką ir pan.). Bendrąja tvarka draudimo bendrovė turi teisę neišmokėti išmokos, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje numatytų pareigų (pvz., nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų), taip pat vagystės atveju įrodžius, jog draudėjas palikęs transporto priemonę neįjungęs apsaugos priemonių (nurodytų draudimo sutartyje). Priklausomai nuo draudimo bendrovių nustatytų casco draudimo sąlygų, draudimo išmokos gali būti neišmokėtos, jei:

 • transporto priemonės žala buvo patirta vairuojant apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio,
 • vairuotojas nepakluso kelių policijos nurodymams ar pasišalino iš įvykio vietos,
 • transporto priemonė buvo naudojama kaip nusikalstamos veiklos įrankis, 
 • transporto priemonę buvo panaudota automobilių sporto varžybose arba pasiruošime joms ir pan.

Skirtingos draudimo bendrovės turi skirtingas casco draudimo taisykles, todėl yra būtina į jas atsižvelgti prieš draudžiant transporto priemonę savanoriškuoju casco draudimu.