Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Teisinių išlaidų draudimas

Teisinių išlaidų draudimas

Teisinių išlaidų draudimas apsaugo Jus nuo nepageidaujamų išlaidų reikalingų apmokėti teismo proceso kaštus. Teisinių išlaidų draudimo rūšis yra priskiriama prie ne gyvybės draudimo srities ir yra skirta kompensuoti išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu. Teisinių išlaidų draudimas, suteikia galimybę įvykus nepageidaujamam draudiminiam įvykiui, kreiptis į teismą ir ginti savo teises dėl padarytos materialios ar nematerialios žalos. Dažniausiai draudimo bendrovės įsipareigoja bei privalo atlyginti teismo išlaidas neviršijančias bendrosios draudimo sumos, tačiau atsižvelgiant į draudimo išskaita, kuri dažniausiai siekia vieną tūkstantį litų. Kilus būtinajam reikalui apdraustam teisinių išlaidų draudimu asmeniui yra leidžiama kreiptis į asmenis turinčius tinkamą kvalifikaciją (advokatas; kitas tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo) ginti draudėjo teisinius interesus. Apdraustasis asmuo turi teisę rinktis, koks asmuo jam atstovaus teisinio proceso metu. Dažniausiai teisines išlaidas sudaro:

  • piniginės sumos, reikalingos sumokėti liudytojams, ekspertams bei ekspertinėms organizacijoms,
  • vietos apžiūros išlaidos,
  • bylos atsakovo paieškos išlaidos,
  • visos išlaidos susijusios su teismo sprendimo priėmimu.
Susisiekite dėl teisinių išlaidų draudimo:
Teisinių išlaidų draudimas skambinkite 860 123 123

Teisinių išlaidų draudimas privalumai

Teisinių išlaidų draudimas suteikia finansinio intereso apsaugą, apdrausdamas Jūsų išlaidas teismo atvejų. Teismo išlaidų draudimas draudžia nuo civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose bei iki teisminio ginčo nagrinėjimo išlaidas. Draudimo bendrovės siūlo individualius planus atsižvelgiant į Jūsų asmeninius poreikius bei galimybes. Dažnu atveju draudimo bendrovės suteikia galimybę pasirinkti draudimo galiojimo teritoriją bei laikotarpį. Draudimo bendrovės siekdamos Jūsų  teisių bei orumo gynybos patogumo suteikia galimybę apdrausti galimas teisines išlaidas.

Teisinių išlaidų draudimas kainos

Asmenys, ginantys savo teisę ir neturintys teismo išlaidų draudimo gali būti nemaloniai nustebinti didelėmis teisinėmis išlaidomis. Teisinės išlaidos gali pasižymėti teismo ar advokatų išlaidomis, kurios paprastai yra ganėtinai didelės. Dažniausiai draudimo bendrovės įsipareigoja bei privalo atlyginti teismo išlaidas neviršijančias bendrosios draudimo sumos, tačiau turi atsižvelgti į draudimo išskaita, kuri dažniausiai siekia vieną tūkstantį litų. Dažniausiai draudimo bendrovės nustato bendrąja draudimo sumą ir paprastai draudimo įmoka sudaro 1 procentą nuo bendrosios draudimo sumos.

Teisinių išlaidų draudimas išmokos

Teismo išlaidų draudimo paslaugą siūlančios draudimo bendrovės įsipareigoja apmokėti sutartimi apibrėžtas teismo išlaidas, būtinas nepagrįstam reikalavimui teikiamam apsidraudusiam asmeniui nagrinėti ar apsidraudusiajam atsikirsti, bei įstatymo normomis ginamam interesui apginti. Teisinių išlaidų draudimo paslaugų išmokos yra giežtai ribojamos vidinių draudimo bendrovių taisyklių bei pasirašomų draudimo sutarčių. Teisinių išlaidų draudimo išmoka yra išmokama per teisinę pagalbą suteikusio advokato ar kito apdraustojo asmens teisę ginančio asmens sutartyje nurodytus terminus. Dažniausiai jei nėra sutartyje nurodyto tikslaus apmokėjimo termino, draudimo bendrovės sumoka per 10 dienų nuo paskelbto galutinio teismo nutarties.