Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Oro transporto priemonėmis yra laikomi keleiviniai ir transportiniai lėktuvai, malūnsparniai, specialios paskirties skraidymo aparatai, sklandytuvai, deltaplanai, dirižabliai bei oro balionai (šiame straipsnyje visų rūšių oro transporto priemonės yra vadinamos skraidymo aparatais).  Pervežėjų oro keliais civiline atsakomybe yra laikoma SA savininko, naudotojo ar operatoriaus pareiga, vadovaujantis pretenzija arba teismo sprendimu, atlyginti žalą, kilusią ryšium su SA eksploatacija, kuri yra padaroma fiziniams ar juridiniams asmenims ir/arba jų turtui. Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas atlygina orlaivio avarijos metu kaltininko padarytą žalą trečiųjų asmenų sveikatai ar jų turtui iki nustatytų draudimo sumų. Draudimo bendrovės dažniausiai siūlo apsidrausti nuo šių rizikų:

 • pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato savininko/ naudotojo/ operatoriaus civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims (išskyrus keleivius ir krovinio savininkus),
 • pervežėjo oro keliais ar SA savininko / naudotojo/ operatoriaus civilinė atsakomybė keleiviams,
 • pervežėjo oro keliais skraidymo aparato savininko / naudotojo / operatoriaus civilinė atsakomybė krovinio savininkams (už krovinį),
 • pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato savininko / naudotojo / operatoriaus civilinė atsakomybė pagal bet kurias rizikų kombinacijas.
Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:
Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas tel. 860 123 123

Pagal standartines skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sąlygas yra numatoma, kad draudikas bus atsakingas už įvykius, susijusius su skraidymo aparatų skrydžiais, kurie yra vykdomi leistais maršrutais, pervežant keleivius, krovinius, bagažą ir paštą pagal aparato paskirtį, įskaitant, kai orlaivis gabenamas į remonto dirbtuvę ar skraidinamas į bazinį aerodromą po apgadinimo. Papildomomis skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sąlygomis yra numatyta draudiko atsakomybė už įvykius, kuriuos orlaivis gali patirti, atliekant juo skrydžius pagal specialias programas: atliekant bandymų skrydžius, siekiant rekordų, demonstruojant aviacinę techniką, apmokant pilotus, patruliuojant, kovojant su gaisrais, vykdant pramoninius arba gelbėjimo darbus, nutupiant nepažįstamose aikštelėse, vykdant naktinius skrydžius arba planinius perskridimus virš jūros (oro balionams), taip pat atliekant kitus padidintos rizikos skrydžius bei transportuojant skraidymo  aparatą bet kokiomis pervežimo priemonėmis, išskyrus buksyravimą aerodromo ribose.

Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Apsidraudus skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, Jūs būsite apsaugoti nuo papildomų išlaidų po skraidymo aparato avarijos. Priklausomai nuo draudimo bendrovės – skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo galiojimo teritorija gali būti pasirenkama: 

 • Lietuvos Respublikos teritorija, 
 • visos Europos Sąjungos teritorija,
 • viso pasaulio teritorija,
 • kitaip apibrėžta konkreti teritorija.

Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas kainos

Draudimo įmoka gali sudaryti nuo 0,5% iki 10%  bendrosios orlaivio vertės. Dažniausiai yra įvardinami tikslesni bendros draudimo kainos nustatymo kriterijai:

 • orlaivio tipas,
 • orlaivio naudojimo paskirtis,
 • orlaivio vertė,
 • apibrėžta orlaivio draudimo galiojimo teritorija,
 • orlaivio įgulos patirtis ir kt.

Besąlyginių franšizių dydis pagal draudimo sutartį, dengiančią pervežėjo oru civilinę atsakomybę už krovinį ir keleivių bagažą nustatomi draudimo sutartyje kiekvieno skraidymo aparato atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, jog, jeigu draudikas išmoka išmokas pagal keletą draudimo periodo laikotarpiu įvykusių draudiminių įvykių, tai franšizė išskaičiuojama pagal kiekvieną iš jų.

Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas išmokos

Skraidymo aparatų draudimo išmoka yra lygi nuostoliui, kuris yra padarytas tretiesiems asmenims, tačiau neviršijant maksimalių draudimo sumų. Apsidraudusiems skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, jei orlaivio avarijos kaltininkas esate Jūs, draudimo bendrovės atlygins tretiesiems asmenims padarytą žalą. Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas kiekvienos valstybės teisės aktuose. Draudimo išmoka yra išmokama nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Šios išmokos dydis, paprastai sutampa su orlaivio avarijos metu padarytu nuostolių dydžiu.

Susisiekite dėl skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:
Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas skambinkite 860 123 123