Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Pilotų ir ekipažo draudimas

Pilotų ir ekipažo draudimas

Pilotų ir ekipažo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų apdraudžia skraidymo aparatų pilotus bei ekipažą nuo nelaimingų atsitikimų ar kitų draudiminių įvykių, jei nelaimingo atsitikimo metu:

  • patirta trauma,
  • neįgalumas,
  • mirtis.

Pilotų ir ekipažo draudimu galima apdrausti visą skraidymo aparato ekipažą, įskaitant ir pilotą. Jei nelaimingas atsitikimas yra susijęs su draudimo liudijime nurodytais draudiminiais įvykiais, ištikusiais apdraustą skraidymo aparatą (o apdrausti asmenys, ne dėl jų valios, yra paveikiami išorinių jėgų, ko pasekmė- padaryta žala sveikatai) bus kompensuojamos patirtos žalos pasekmės. Pilotų ir ekipažo draudimas gali būti pasirenkamas kartu su nelaimingu atsitikimų draudimu.

Susisiekite dėl pilotų ir ekipažo draudimo:
Pilotų ir ekipažo draudimas skambinkite 860 123 123

Pilotų ir ekipažo draudimas privalumai

Pilotų ir ekipažo draudimas privalus kiekvienam skraidymo aparatu skrendančiam asmeniui. Nederėtų apsiriboti vien skraidymo aparatų draudimu - juk gyvybė svarbiau už turtą.

Pilotų ir ekipažo draudimas kainos

Pilotų ir ekipažo draudimo kainos priklauso nuo draudimo bendrovių, kurios pasiūlo individualius draudimo planus pagal Jūsų asmeninius poreikius, galimybes, bei veiklą kuria užsiimate. Pilotų ir ekipažo draudimo kaina nustatoma pagal pasirenkamą draudimo sumą. Pilotų ir ekipažo draudimo kaina priklausomai nuo pasirenkamos draudimo sumos, gali būti nuo kelių dešimčių iki keliu šimtų litų. Pilotų ir ekipažo draudimo kaina yra vienoda visiems skraidymo aparato dalyviams, nemažesnė kaip 20 litų.

Pilotų ir ekipažo draudimas išmokos

Pilotų ir ekipažo draudimo išmokos apskaičiuojamos procentine išraiška nuo pasirinktos draudimo sumos (svyruoja apie 100000lt vienam asmeniui dalyvaujančiam skraidymuose). Pirmiausia nustatoma draudimo suma skraidymuose dalyvavusiems ir įvykio metu nukentėjusiems asmenims ir išmokama suma proporcinga patirtoms traumoms bei finansiniams nuostoliams. Pilotų ir ekipažo draudimo suma yra atsistatanti- išmokėtos draudimo išmokos iš jos neišskaičiuojamos. Paprastai draudimo išmoka skraidymuose dalyvaujantiems asmenims skaičiuojama proporcingai pagal patirtas traumas ar finansinius nuostolius. Pilotų ir ekipažo draudimo išmoka mokama nelaimingo atsitikimo atveju (gedimo, avarijos ar katastrofos), dėl kurio apdraustas skraidymuose dalyvavęs asmuo patiria kūno sužalojimus arba miršta.
Pilotų ir įgulos draudimo išmokos kompensuojamos:

  • traumos atveju- vadovaujantis medicininiais dokumentais bei draudimo išmokų apskaičiavimo lentele,
  • neįgalumo atveju- vadovaujantis neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma,
  • mirties atveju- išmoka mokama apdraustojo teisėtiems paveldėtojams.

Pilotų ir ekipažo draudimas informacija

Pilotų ir ekipažo draudimas turėtų būti aktualus asmenims užsiimantiems komercine ar pramogine skraidymo veikla. Pilotų ir ekipažo draudimas gali būti įsigytas kartu su nelaimingų atsitikimų draudimu. Draudimą įsigyti gali skraidymuose dalyvaujantys asmenys arba jų įgalioti asmenys. Pilotams ir ekipažui draudiminė apsauga pradeda galioti nuo draudimo sutarties pasirašymo dienos. Pilotų ir ekipažo draudimo apsauga galioja visą parą ir tokį laikotarpį, kurio pageidavo draudėjas užsisakydamas pilotų ir ekipažo draudimą, o galiojimo teritorija sutampa su šiame draudime nurodyta galiojimo teritorija.

Susisiekite dėl pilotų ir ekipažo draudimo:
Pilotų ir ekipažo draudimas skambinkite 860 123 123