Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Draudžiamasis įvykis

Draudžiamasis įvykis

Kas yra draudžiamasis įvykis?

Draudimasis įvykis, tai netikėtas įvykis, kuriam nutikus, draudikas privalo draudėjui (klientui) sumokėti draudimo išmoką. Draudžiamasis įvykis, tai į draudimo sutartį įtrauktas netikėtas bei žalą atnešantis įvykis. Draudžiamųjų įvykių sąrašai yra konkrečiai nurodyti visų bendrovių vidinėse taisyklėse.

Draudžiamasis įvykis klausimai

Ar visų draudimo bendrovių draudžiamieji įvykiai vienodi?

  • draudimo bendrovės yra nustačiusios tikslius sąrašus, kuriuose įvardinami draudžiamieji įvykiai.
     
Automobilio draudimo skaičiuoklės: Kitos draudimo skaičiuoklės:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė Turto draudimas skaičiuoklė
Kasko draudimas skaičiuoklė Kelionės draudimas skaičiuoklė